top
Ansøgningskrav

ADGANGSKRAV TIL SKIBSOFFICER

Optimale jobmuligheder efter Skibsfører-uddannelsen

Adgangskrav for skibsofficeruddannelsen i Maersk!


Straffeattest
Du skal have ren straffeattest for at blive ansat i Maersk, og det er også et krav for, at du kan få det obligatoriske visum til USA.

Uddannelse
Gymnasial eksamen: HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er alle adgangsgivende. Der er ikke noget krav til gennemsnit eller specifikke fag, men det anbefales, at du som minimum har haft matematik og fysik på B-niveau. Vi gør opmærksom på, at fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsning i dobbeltuddannelse, hvilket betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på ug.dk

Andre adgangkrav
Svendebrev suppleret med 6 måneders adgangskursus eller 2 års relevant erhvervserfaring suppleret med 6 måneders adgangskursus er adgangsgivende for skibsofficeruddannelsen.

Samtalen
Desuden skal du igennem vores ansættelsesproces, der blandt andet består af interview og bedømmelsesværktøjer, hvor vi laver en objektiv bedømmelse af dine personlige og logiske evner.

Sprogfærdigheder
Den teoretiske uddannelse foregår primært på dansk. Derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk.

Helbredsmæssige adgangskrav
Du skal kunne opnå et "Sundhedsbevis for Søfarende". Dette udstedes af en søfartslæge. Desuden skal du være egnet til skibstjeneste og skikket til udkigstjeneste.

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.