top
Skibsofficersuddannelsen hos Maersk

Skibsofficer

Få verdens største rederi i ryggen
- Bliv skibsofficer i Maersk


Skibsofficersuddannelsen er en blanding af maskinmester- og skibsføreruddannelsen. Uddannelsen giver dig brede kompetencer inden for den maritime sektor, og afhængigt af din specialisering i løbet af uddannelsen kan du benytte uddannelsen til søs til enten at arbejde som skibsfører eller maskinmester.

Adgangskrav for Skibsofficeruddannelsen

Til søs

Som skibsofficerskadet sejler du på vores skibe, hvor du får praktiktid på både broen og i maskinen. Du får mulighed for egenhændigt at afprøve teorien i praksis - tilknyttet en af vore officerer. 
 
1. praktikperiode
Den første praktik foregår på et af vores containerskibe. Første praktikperiode tager ca. tre måneder, og her får du mulighed for at opleve livet til søs samt se en del af verden. Du har mulighed for at ønske at komme ud sammen med en medstuderende, så du har en at dele dine oplevelser og erfaringer med.
 
2. praktikperiode
I anden praktikperiode vil du, så vidt det er muligt, komme ud på tre skibe, hver af forskellig type, og gerne både et tank-, et container- og et supplyskib. Dette giver dig en enestående mulighed for at opbygge erfaring med forskellige skibstyper, og det giver dig erfaring på broen såvel som i maskinen. Du har mellem første og anden praktikperiode haft koncentreret undervisning i bl.a. navigation og maskin- og skibsteknik, så det forventes, at du nu er i stand til i større grad at tage del i det praktiske arbejde ombord.
 
Økonomi
Når du er i praktik, bliver du aflønnet efter overenskomsten for skibsofficersstuderende. Lønnen er en nettoløn, hvilket vil sige, at der er betalt skat af lønnen:
  • Dkk 8.189,- udbetalt om måneden på første praktikperiode
  • Dkk 10.826,- udbetalt om måneden på anden praktikperiode
På skolen
Skibsofficersuddannelsen består af et junior- og et seniormodul. Først på seniormodulet vælger man sin specialisering; maskinchef, skibsfører eller begge dele: skibschef.
 
Juniormodul

Uddannelsen starter med et 6 måneders grundforløb på SIMAC i Svendborg, hvor du blandt andet får undervisning i grundlæggende sømandskab, sikkerhed, maritimt engelsk og skibsteknik ligesom du kommer på værkstedsskole.
Efter grunduddannelsen kommer du ud at sejle i ca. tre måneder og fortsætter derefter på værkstedsskolen i tre måneder.
Efter værkstedsskolen begynder du på den mere dybdegående teori, hvilken bl.a. inkluderer fag som:
  • Navigation
  • Maskinteknik
  • Skibsteknik
  • Elektroteknik
  • Simulatorsejlads
  • Brandbekæmpelse, inkl. røgdykkerkursus
  • Radiokursus
  • Meteorologi
Dette forløb varer 21 måneder og klargør dig til at tage ud på 2. praktikperiode.
  
Efter 2. praktikperiode skriver du bachelorprojekt, og du er nu klar til at begynde på seniormodulet.
  
Seniormodul
På seniormodulet vælger du specialisering inden for det tekniske eller det nautiske, eller du fortsætter med begge områder. På seniormodulet opnår du kompetencer på samme høje niveau som skibsfører- og maskinmesteruddannelsen.
   
Som færdiguddannet skibsofficer har du nu de teoretiske beviser, der kvalificerer dig til at blive maskinchef eller kaptajn, afhængigt af hvilken specialisering du har valgt. Du vil dog efter eksamen starte din karriere som juniorofficer. Den praktiske erfaring vil herefter være afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere vil forløbe.
  
Placering
Uddannelsen til skibsofficer foregår på SIMAC i Svendborg.
  
Økonomi
På dine skoleforløb er du SU-berettiget.

Boligforhold
Du er selv ansvarlig for at finde bolig. Det er generelt ikke svært at finde bolig i Svendborg.
  
Boliglinks
SIMAC
Cama Kollegierne
A.P. Møller Kollegiet (Ikke tilknyttet A.P. Møller - Mærsk)

Din fremtid som Skibsofficer i Maersk
Fremtiden som skibsofficer i Maersk er mangfoldig. Grundlæg en karriere til søs, hvor kun dine ambitioner sætter grænsen, eller arbejd i land, hvor dine kvalifikationer åbner muligheder for masser af spændende jobs i den maritime sektor. Som skibsofficer har du en bred erfaring med drift af skibet. Du kan vælge at bruge din uddannelse til enten at arbejde som maskinmester eller skibsfører.
 

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.