top

Markus

Intro
Markus
Jeg er 19 år gammel og kommer fra Skanderborg ved Århus.
 
Interessen for den maritime verden startede, da jeg fra omkring 12-års alderen hvert år tog turen til Norge med familien. Der var således altid en færgeoverfart inkluderet, og jeg har altid syntes, det var vildt spændende at være ombord sådan en færge.
  
I 9. klasse fik jeg den tanke, at jeg måske så mig selv arbejde på havet, når jeg blev voksen. Jeg gik direkte videre på HTX i Viby, og i starten af 2.g skulle hele vores årgang på uddannelsesmesse i Århus. Her kom jeg til en stand, hvor der stod en ung mand med den syvtakkede stjerne. Jeg spurgte interesseret til uddannelsen, og fra den dag vidste jeg, at det var den vej, mit liv skulle gå.
Markus - skibsofficeruddannelseMarkus - skibsofficeruddannelse
  
I sommeren 2013 afsluttede jeg HTX, hvorefter jeg arbejdede et halvt år. I slutningen af januar 2014 startede jeg på skibsofficeruddannelsen med rederikontrakt hos Maersk. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SIMAC i Svendborg, og praktikken foregår i hele verden sammen med – efter min mening – Danmarks mest imponerende virksomhed, Maersk.
   
I min optik er uddannelsen skruet sammen på en helt unik måde. Jeg kan allerede nu mærke, at det er det helt rigtige, jeg har valgt. Det gode ved uddannelsen er, at den fagligt er meget spændende og afvekslende. Jeg føler hele tiden, jeg lærer noget, der er relevant for min karriere, og det er en kæmpe motivation. Det er en uddannelse, hvor hver dag er vigtig, og jeg glæder mig til at få afprøvet al teorien i praksis, når jeg skal i praktik til sommer.

18. november 2015
3 dage i simulator på 4. semester
Selvom teorien på SIMAC i de nautiske fag er super spændende, er det nu rart lige at få et afbræk fra hverdagen. Her er det i en af SIMACs virkelighedstro simulatorer. Alting er som i virkeligheden; vi har to radarer, elektronisk søkort samt GPS, log, maskintelegraf og styring.
Simulatoren er også virkelighedstro, da der er lavet godt udsyn med tre store skærme, så det er muligt at få et 3D-billede af, hvor man befinder sig. 
Kurset forløber over tre dage og er spændende bygget op med navigering uden elektronisk søkort, hvor vi kun må bruge papirsøkort og radar. Det er en super god øvelse, da det gør én mindre afhængig af det elektroniske søkort. Desuden bliver der sendt skibe ind mod os fra kryds og tværs, hvilket til tider kan være rigtig udfordrende. 
Vi sejler i trafiksepareringer, som groft sagt fungerer ligesom det vejsystem, vi bruger på land. Desuden sejler vi i tæt tåge, høj sø og stærk sidestrøm – alt sammen noget man kan risikere at møde i virkeligheden. 
Den sidste dag sejler vi gennem Singapore-strædet, som går for at være et af de mest trafikerede farvande i verden. Det er super fedt at få mulighed for en sådan øvelse, før man selv står som styrmand på et rigtigt skib. Desuden giver det en ro at opdage, at man faktisk godt kan finde ud af det efter to år i skole. Dog er det samtidig godt, at der stadig er nogle år tilbage, så man bliver helt sikker i sin sejlads. Den sidste øvelse foregår i Gibraltar, hvor vi får lov til at bruge elektronisk søkort, som er en rigtig god hjælp til navigatøren, da det giver et godt overblik over, hvor man er henne. Dog er det altid vigtigt at huske at bruge sine øjne og ører, da man ellers hurtigt overser noget.
Efter hver øvelse er der en de-briefing, hvor SIMACs dygtige instruktører forklarer, hvad der blev gjort rigtigt og forkert. Denne del er rigtig vigtig, da man lærer af sine fejl og mærker, at man bliver bedre dag for dag. På billedet kan du se, hvordan det ser ud fra instruktørernes plads, som har overblik over alle gruppernes radarskærme og søkort.
20. august 2015
Studiestart - 4. semester
Så er et nyt semester startet. Det er godt at være i gang igen og se alle klassekammeraterne efter en lang sommerferie. Når du går på SIMAC, er der ikke mange semestre, der ligner hinanden, og det giver selvsagt stor alsidighed i uddannelsen. I år, på 4. semester, skal jeg som skibsofficersstuderende bl.a. have fag som skibsteknik, navigation, søret, maritim teknologi og elektroniske maskiner. Blandingen af skibsfører- og maskinmesterfag gør hver dag på uddannelsen rigtig spændende. Man skal være klar over, at man har en ekstra arbejdsbyrde som dual-studerende, men det gør ikke noget, for de fag, man har, er både interessante og afvekslende. 

Som dual-studerende har du undervisning skiftevis med maskinmestrene og skibsførerne, og det er en unik mulighed for at sparre og blive klogere med studerende fra begge uddannelsesretninger. På sidste del af dette semester skal vi sejle i simulator, hvor de færdigheder, vi har lært i løbet af semestret, bliver afprøvet. 

Billedet er fra en typisk undervisningslektion i elektroteknik. Denne klasse består både af maskinmesterstuderende og skibsofficersstuderende. 
 

 
1. februar 2015
Værkstedsskoleforløb BJ2
Vi har netop afsluttet 3 måneders værkstedsskole, hvor vi arbejdede med de håndværksfag, som skal gøre os i stand til at være maskinmestre, der selv kan fremstille reservedele og reparere beskadigede rørsystemer. 
I de første uger havde vi svejsning, hvor man ved hjælp af varme og nogle gange tilsatsmateriale smelter metaller sammen. Ude på skibet bruger man typisk elektrodesvejsning, da det er en transportabel svejsemetode. 
I de følgende uger havde vi fileskole, hvor vi bl.a. lavede en grill som nedenfor. Vi startede med at skære og bøje sidedelene samt bore huller, hvorefter vi punktsvejsede grillen sammen. Dernæst lavede vi en fuldsvejsning hele vejen rundt, og til sidst fik den et lag grillmaling. Vi lavede også en rist til den.
Kadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundetKadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundet
Nedenfor ses to ting, jeg har drejet på en af SIMACs mange drejebænke, hvor det er muligt at dreje i tolerancer helt ned til 0,01 millimeter. På Maersks skibe er der altid en drejebænk, så man kan producere reservedele, som ellers ville tage måneder at få transporteret ud på skibet.
Kadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundetKadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundet
Følgende billeder er fra et hydraulikkursus, hvor vi skulle lave rør, som passer så godt sammen, at de kan holde til et tryk på 70 bar. 
Kadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundetKadet-log fra Camilla. Tværfaglig dag på sundet
På skibene har man hydrauliske systemer, som kører på over 1000 bar, så her er det yderst vigtigt at rør, slanger og olie er af bedste kvalitet. I en af de sidste uger havde vi GVS, hvor vi lavede rør til gas og varmt vand. Vi lavede samlingerne med fittings, pak pasta og pak garn. 
18. august 2014
Praktik på columbine maersk - # ii
Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk
Vi er netop kommet igennem Suez, hvilket jeg syntes var meget spændende, og det er helt vildt, så stor forskel der er på Afrika-siden og Asien-siden. Afrika-siden er frodig med masser af træer, huse, kontrolstationer og militærbaser. Asien-siden derimod er ren ørken. Vi var ca. 40 skibe på den sydgående konvoj. Man plejer at ankre halvvejs i Suez-kanalen, hvor den nordgående konvoj passerer, men da vi var så mange skibe, lod de os komme direkte igennem. Det tog kun 6 timer at komme igennem kanalen, og det plejer at tage omkring 10. Jeg så et Triple E-skib helt tæt på, og søsterskibet til Columbine Maersk (Charlotte Maersk) sejlede lige foran os gennem hele Suez.
 
Lige nu befinder vi os ud for Saudi Arabien i piratfarvand. Vi havde en sikkerhedsbriefing i går, og fra nu af skal broen kontaktes, hvis vi går ud på dækket. Desuden skal der altid være en særskilt udkigstjeneste, og når vi kommer ind i hjertet af piratzonen, skal der være to særskilte udkigstjenester. Desuden er alle brandslanger rettet ned langs skibets sider for at være klar til at gå i gang, hvis piraterne nærmer sig. Vi har desuden fået citadelrummets placering at vide (rum som hele besætningen går til i tilfælde af piratalarm) – besætningen vil gemme sig i det rum, indtil søværnet kan komme til undsætning. Dog vil alt dette sandsynligvis aldrig blive nødvendigt på et skib af denne størrelse – det er simpelthen for svært at komme op på skibet.
 
I næste uge starter mine 3 uger på dæk og bro. Jeg får formentlig lov til at styre skibet ind i havn til Salalah og Jebel Ali. Vejudsigten siger 43 grader så det bliver smålunt. Lige nu har vi omkring 35 grader, hvilket er ret varmt, og der er endnu varmere i maskinrummet. Men det gør det ikke så meget – så længe man bare drikker rigeligt med vand. 
13 august 2014
Praktik på columbine Maersk - # ii
I dagligdagen følger jeg 3. mester i hans ansvarsområder, som blandt andet inkluderer vedligeholdelse af purifiers og kompressorer, kedelvandstest og ikke mindst at sørge for, at redningsbådene er klar til brug. Jeg er begyndt at få lidt ansvar, så nu er det mig, der står for kedelvandstest og for at bestemme, hvor mange additiver vi skal tilsætte kedelvandet. Desuden sørger jeg for at notere væskestand for vand til reefers, vand til ferskvandskølesystemet, olietjek på de fire dieselgeneratorer, startluftkompressorerne samt en række andre små opgaver.
Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk
I Gøteborg skulle vi lave et stempelskift, da en af stempelringene var knækket midt over. En dag så jeg røg komme fra en af kompressorerne, hvilket jeg skyndte mig at vise til 3. mester. Vi konstaterede, at der fejlagtigt ikke var undertryk, når vi mærkede på indsugningen, hvorfor vi tog cylinderdækslet af og fandt nogle metalstumper ovenpå et af stemplerne. Vi fjernede metalstumperne og skiftede pakninger og en ventil og løste således problemet. Den seneste uge er gået med at finde ud af de forskellige rørsystemer på skibet, og sammen med 3. mester har jeg lavet tjek af MOB og redningsbåde, hvilket inkluderer start af motor, sikring af rorfunktionen samt at se efter skader. Vi har desuden tjekket alle bilgetankenes alarmer (alarm som startes, når tankene til spildolie og vand er tæt på at flyde over).
11 august
Praktik på columbine maersk - # ii
Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk
Turen til skibet startede i Billund Lufthavn, hvor Lars og jeg fløj til Amsterdam og herefter Heathrow, hvor agenten fra Maersk stod klar i lufthavnen. Herfra blev vi kørt til Felixstowe, hvor vi skulle påmønstre det gode skib, Columbine Maersk, som er imponerende 347 meter langt. Vi fik en meget fin modtagelse af den venlige besætning. Kaptajnen er færing, maskinchefen dansk, og derudover er det en international besætning bestående af en russer, en ukrainer, to englændere samt 13 filippinere. Vores uddannelsesofficer er englænder og kun 22 år gammel. Han gav en kort rundvisning på skibet, hvorefter vi blev fulgt til vores værelser.
 
Næste dag startede med grundig rundvisning - fra broen til maskinen og fra ahead til astern - som indeholdt en gennemgang af skibets sikkerhedsudstyr. Vi lavede også en brand- og MOB (Mand Over Bord)-øvelse, hvilket er et krav, når 25 % af besætningen udskiftes. Vi så skibets opholdsrum, som indeholder både biograf, IT-rum med bordfodboldbord, spillerum med brætspil og playstation samt et bibliotek med diverse bøger og blade. Der er også en lille kiosk, hvor man kan købe småting til hverdagen og låne nogle af de flere hundrede film, der findes ombord.
Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk Kadet-log fra Markus. Praktik på columbine maersk
Dagen efter startede min 3-ugers periode i maskinen. Skibets motor havde fået en revne i A-rammen, og vi fik at vide, at vi skulle gøre 4 ugers holdt i Kina for at få det lavet. Fra mit værelse, kunne jeg se kranerne arbejde på højtryk, og da jeg vågnede næste morgen, havde jeg pludselig udsigt, da de mange containere foran mit vindue var væk.
 
Den efterfølgende nat blev jeg kaldt ned i maskinen, hvor jeg skulle overvære startproceduren for den 85000 hk store motor - meget spændende! Efter min arbejdsdag i maskinen gik jeg op på broen for at kigge lidt, og til min overraskelse blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at styre skibet. Det havde jeg naturligvis, og jeg fik lov i en hel time! Det var rart, at vi allerede havde øvet rorkommandoer på SIMAC, før jeg skulle manøvrere skibet. Faktisk var det overraskende nemt at styre det kæmpe skib - i hvert fald midt ude på havet, hvor man ikke skulle tænke på, at få skibet langs kaj.
17. juni 2014
Et indblik i dieselmotorlære
Den sidste undervisningstid, inden første praktikperiode, bliver brugt på at lære om motorens opbygning. I sidste uge havde vi teoretisk gennemgang af, hvordan en motor er opbygget, og vi lærte om fordele og ulemper ved henholdsvis rækkemotorer og V-motorer og 2 takt- og 4 taktmotorer.
  
Og vi fik vi lov til at se på en af skolens gamle skibsmotorer – en 5 cylindret 4 takt rækkemotor. Motoren er en gammel sag fra omkring 50’erne, så meget har ændret sig, men grundprincipperne er de samme. I dag bliver brændstoffet eksempelvis forstøvet ind i forbrændingskammeret med op til 3000 bar, hvorimod de gamle motorer har et indsprøjtningstryk på under 300 bar. Det betyder bl.a., at man har en motor, der leverer en langt højere ydelse, samtidigt med, at brændstoføkonomien forbedres markant.
Kadet-log fra Markus. Et indblik i dieselmotorlære
Billede af Man B & W 5 cylindret 4 takt rækkemotor
 
I denne uge fik vi lov til at splitte en gammel Ford Transit-motor ad. Dette er kun muligt for os, da vi skiller en gammel motor ad, som ikke indeholder alverdens elektronik. Det er meget spændende at se, hvordan en motor ser ud under topstykket, og det giver en god forståelse af den teori, vi lige har gennemgået. For de fleste i klassen – inklusive mig selv – er det første gang, vi har haft mulighed for at se ind i hjertet af en motor, hvilket er meget rart at have gjort, inden vi skal ud til de store skibsmotorer i praktikken.
7. maj 2014
Sikker søfart
Maersk sætter sikkerhed i højsæde, og derfor afholder SIMAC forskellige sikkerhedsøvelser. Ombord på verdens største skibe er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i en nødsituation. I disse uger lærer vi at manøvre SIMACs MOB (mand over bord) og FRB (fast rescue boat) – både for at lære, hvad vi skal gøre, hvis en mand falder over bord, samt hvordan bådene reagerer på forskellige manøvrer. Bådene er udstyret med op til 90 hk, der giver en fart på ca. 30 knob, således at man hurtigt kan komme ud og yde hjælp til den nødstedte.
  
Øvelserne foregår i Svendborgsund med glade sømænd i skønt vejr.
Kadet-log fra Markus. Sikker søfart
  
Billedet er taget i Svendborgsund den 25.04.2014.

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.