top

Fremtid som Skibsfører

Med en uddannelse som Skibsfører har du kompetencer inden for mange forskellige områder omhandlende administration og drift af skibet set fra broen og dækket. Fx lasteplanlægning, skibets stabilitet, navigation, meteorologi og søret.
Uddannelsen som skibsfører giver med tiden mulighed for at blive kaptajn, et ansvarsfuldt job, hvor du som øverste leder har ansvaret for den overordnede drift og administration af skibet.
  • Officersbesætningen på broen på et handelsskib kan se således ud.
  • Kaptajn - overordnet chef, administrativt arbejde
  • Overstyrmand - daglig leder på dækket, ansvarlig for uddelegering af arbejde
  • 1. styrmand - vagtgående styrmand – navigation, ruteplanlægning
  • 2. styrmand - vagtgående styrmand - sikkerhedsudstyr
Dagligt arbejde:
Du har typisk vagt på broen 2 gange 4 timer i døgnet. Broen skal være bemandet døgnet rundt, hvor det er vagthavende styrmands ansvar der står med ansvaret for skibets sikre sejlads. Ofte vil du stå alene med ansvaret på broen ved normal sejlads. Her skal du følge ruteplanen, navigere igennem den omgivende trafik og orientere havne og lodser om skibets ankomst eller afgang. Kaptajnen vil assistere ankomst og afgang fra havn.
 
Ud over brovagten har hver styrmand forskellige ansvarsområder såsom søkort, instrumenter, radiostation, sikkerhedsudstyr, security officer etc., hvor du skal sikre at skibet overholder rederiets procedurer og gældende lovgivning.
 
Når skibet er i havn har styrmændene ansvaret for at lastning og lodsning af skibet foregår efter planen og flytte ballastvand i skibet så stabiliteten altid overholder lovkravene inden afgang. Kaptajnen vil typisk tage sig af kontakt med myndigheder.

Læs også om Fremtid som Maskinmester i Maersk

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.