top
Ansøgningskrav

ADGANGSKRAV FOR SKIBSFØRER

Optimale jobmuligheder efter Skibsfører-uddannelsen

Adgangskrav for skibsføreruddannelsen i Maersk!


Gymnasial eksamen
HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er alle adgangsgivende. Der er ikke noget krav til gennemsnit eller specifikke fag til skibsføreruddannelsen, men vi anbefaler, at du som minimum har matematik og fysik på B-niveau.

Ren straffeattest
For at blive ansat som skibsfører i Maersk skal du have en ren straffeattest. Det er også et krav for, at du kan få det obligatoriske visum til USA.

Andre ansøgningskrav
Et svendebrev suppleret med 6 måneders adgangskursus eller 2 års relevant erhvervserfaring suppleret med 6 måneders adgangskursus er adgangsgivende for skibsføreruddannelsen.

Interview & tests
Du skal igennem vores ansættelsesproces, der består af et interview og en objektiv bedømmelse af dine personlige og logiske evner.
   
Skrive og tale dansk
Den teoretiske skibsføreruddannelse foregår primært på dansk, derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk.
   
Helbredsmæssige adgangskrav
Du skal kunne opnå et "Sundhedsbevis for Søfarende", som udstedes af en søfartslæge. Her skal du være egnet til skibstjeneste, og du skal være skikket til udkigstjeneste.

NB! Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført begrænsning i dobbeltuddannelse. Det betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på UddannelsesGuiden

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.