top
Ansøgningskrav

ADGANGSKRAV FOR MASKINMESTER

Optimale jobmuligheder efter Skibsfører-uddannelsen

Adgangskrav for maskinmesteruddannelsen i Maersk


Gymnasial uddannelse
Gymnasiale eksamener fra HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er alle adgangsgivende for Maskinmesteruddannelsen i Mearsk. Der er ikke noget krav til gennemsnit, men vi anbefaler, at du har matematik og fysik på B-niveau.

Vi gør opmærksom på, at fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsning i dobbeltuddannelse, hvilket betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på UddannelsesGuiden

Svendebrev eller relevant erhvervserfaring
Et svendebrev suppleret med 6 måneders adgangskursus eller 2 års relevant erhvervserfaring suppleret med 6 måneders adgangskursus er også adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen hos Mearsk. Kontakt SIMAC for mere information.

Hvis du har et svendebrev som mekaniker, smed osv., kan du ikke søge ind som maskinmesterkadet, da dit svendebrev giver dig merit for værkstedsskolen og praktik. For faglærte med svendebrev vil det være mere hensigtsmæssigt at søge job som juniormester efter bestået maskinmestereksamen. På den måde kan du optjene den fornødne sejltid på 6 måneder for at kunne blive vagtgående maskinmester. Vi kan anbefale, at du kontakter en maskinmesterskole (SIMAC) for at høre nærmere om dine muligheder.

Ren straffeattest
Ansættelse i Maersk kræver en ren straffeattest. Det er også et krav for, at du kan få det obligatoriske visum til USA.

Ansættelsesprocessen
Du skal igennem vores ansættelsesproces, der består af et interview og en objektiv bedømmelse af dine personlige og logiske evner.
   
Skriftlig og mundtlig dansk
Den teoretiske del af maskinmesterskolen foregår primært på dansk, derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk.
   
Helbredsmæssige adgangskrav
Du skal kunne opnå et "Sundhedsbevis for Søfarende", som udstedes af en søfartslæge. Her skal du være egnet til skibstjeneste, mens du må gerne være uskikket til udkigstjeneste.
 

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.